TV-sarjan oikeudettomasta levittämisestä 100 euron hyvitys ja 23.000 euron kulukorvaus

24.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Crystalis Entertainment UG > A

tekijänoikeus – yleisön saataviin saattaminen – hyvitys

24. Markkinaoikeus katsoo asiassa
esitetty todistelu vastaajan Egyptin matkasta ja tätä koskevat
riidattomat seikat huomioon ottaen, että asiassa on sinänsä jäänyt
näyttämättä se, että vastaaja olisi matkansa aikana Egyptistä käsin
etäyhteyttä käyttäen saattanut teoksia yleisön saataviin kotonaan
olevalta pöytätietokoneeltaan. Kun kuitenkin otetaan huomioon edellä
todettu siitä, että µTorrent-ohjelma on riidattomasti mahdollista
asettaa käynnistymään automaattisesti Windows-käyttöjärjestelmän
käynnistymisen yhteydessä, markkinaoikeus katsoo, että sillä seikalla,
että vastaaja ei ole ollut kotonaan teosten jakamisen aikana ei voida
poissulkea sitä, että vastaaja on jättänyt käyntiin tai muulla tavoin
käynnistysvalmiuteen teosten jakamisen mahdollistavan
BitTorrent-ohjelman ennen kotoa poistumistaan. Asiassa ei myöskään ole
tullut ilmi seikkoja, jotka puhuisivat sen vastaajan väitteen puolesta,
että teosten yleisön saataviin saattaminen olisi johtunut vastaajan
pöytätietokoneessa olevasta haittaohjelmasta.
38. Hyvityksen määrää edellä mainitut
seikat huomioon ottaen kokonaisuutena arvioituaan markkinaoikeus katsoo,
että kohtuullisena hyvityksenä on pidettävä televisiosarjan yhden
jakson osalta 50 euroa, eli kahden jakson osalta 100 euroa.
42. Vastaaja on hävinnyt asian ja hän
on siten lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan kaikki Crystaliksen
tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.
Markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen
hyvityksen määrän osalta kysymyksessä on tässä tapauksessa ollut
harkinnanvarainen seikka, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta
asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Vastaaja on paljoksunut
vaatimusta siltä osin kuin siinä on vaadittu korvaamaan asiamiehen
palkkiota tuomioon tutustumisesta ja päämiehelle kommunikoinnista yli
1,5 tunnin ajalta. Markkinaoikeus katsoo, että kolmen tunnin varausta
lopputoimiin ei asian laatuun ja siihen nähden, että Crystalis on
ulkomainen yhtiö, voida pitää tarpeettomana toimenpiteenä ja tästä
aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja kohtuullisina. Näin ollen vastaaja on
velvoitettava korvaamaan Crystaliksen oikeudenkäyntikulut vaaditun
määräisenä.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n
suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 1
momentin mukaista hyvitystä 100 euroa viivästyskorkoineen.
Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaisesti 17.7.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa
A:n korvaamaan Crystalis Entertainment UG:n oikeudenkäyntikulut 23.060
eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4
§:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun
kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Asian
ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pekka
Savola (eri mieltä) ja Riikka Pirttisalo sekä asiantuntijajäsen Olli
Pitkänen (eri mieltä).