Tuomarinimityksiä 18.1.2019

17.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esitti, että Tasavallan Presidentti nimittää…

Vaasan
hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen
hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Yvonne Inger Agneta
Strömsholmin
1.2.2019 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Kirsi Marjut
Starkin
1.2.2019 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Terhi Eliisa
Vanalan
1.2.2019 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin
virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden
esittelijä Mikko Kristian Nisulan 1.2.2019 lukien.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
käräjätuomari Anne Maarit Karhun 1.2.2019 lukien ja toiseksi
täytettävään virkaan käräjätuomari Katriina Susanna Mikkasen 1.2.2019
lukien, Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
kihlakunnansyyttäjä Mirja Satu Marjatta Seppäsen 1.2.2019 lukien,
Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen
käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Katja Marika Rytkösen 1.2.2019
lukien ja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen
käräjätuomarin Tuuli Vänskän 1.2.2019 lukien

Valtioneuvoston yleisistunto 17.1.2019