Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta

11.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Virasto muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta.

Syyttäjälaitoksen
organisaatiota muutetaan siten, että nykyisestä
Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista
syyttäjänvirastoista muodostetaan yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Uudistuksen tavoitteena on
parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä ja tehostaa toimintaa.
Valtakunnallinen rakenne antaa aiempaa paremmat edellytykset johtaa
syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja
joustavasti. Samalla voidaan tehokkaammin edistää yhdenmukaista
valtakunnallista ratkaisutoimintaa ja vastata yhteiskunnassa tapahtuviin
muutoksiin. Uudistus myös lisää tulosohjauksen vaikuttavuutta.

Syyttäjälaitos
vastaa itsenäisesti ja riippumattomasti syyttäjäntoimesta. Virasto
muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän
toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Valtakunnansyyttäjän toimisto
hoitaa keskushallinnon tehtävät ja syyttäjäalueet vastaavat rikosvastuun
toteuttamisesta alueellaan. Virastoa johtaa valtakunnansyyttäjä, joka
toimii edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä.

Muutoksilla ei ole vaikutusta nykyisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Kihlakunnansyyttäjän
virkanimike muuttuu aluesyyttäjäksi. Erikoissyyttäjät toimivat jatkossa
erikoissyyttäjän virassa. Laissa säädetään edelleen syyttäjän
tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeuksista, esteellisyydestä,
varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen laki
syyttäjälaitoksesta kumotaan uudistuksen yhteydessä.

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta