Syyte vainoamisesta hylättiin siltä osin kun kyse oli asianomistajan sukulaisille lähetetyistä viesteistä

28.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:2

Vainoaminen

A oli lähettänyt B:lle ja B:n
sukulaisille viestejä. B:n sukulaiset olivat toimittaneet viestit
edelleen B:lle. Kysymys siitä, miltä osin A:n menettely oli täyttänyt
vainoamisen tunnusmerkistön.