Pesänhoitajan tekemät saatavien riitautukset jätettiin myöhässä tehtyinä tutkimatta

17.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:3

Konkurssi – Konkurssivalvonta – Jakoluettelon vahvistaminen

Pesänhoitaja oli riitauttanut eräiden
saatavien valvonnat ennen kuin hän oli toimittanut jakoluettelon
käräjäoikeudelle vahvistettavaksi mutta sen jälkeen, kun konkurssilain
13 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetty määräaika jakoluettelon
toimittamiselle oli kulunut umpeen. Riitautukset jätettiin myöhässä
tehtyinä tutkimatta. (Ään.)