Oman yrityksen konkurssin myötä realisoituneet takausvastuut eivät olleet vähennyskelpoisia ansiotulojen verotuksessa

24.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

A ei ollut itse harjoittanut sitä elinkeino- tai ansiotoimintaa, jota hänen sitoutumisensa vastuuseen sittemmin konkurssiin joutuneen B Oy:n veloista oli tarkoitus edistää.

A oli saanut elantonsa B Oy:stä,
jonka osakekannan hän oli omistanut kokonaisuudessaan. B Oy:n jouduttua
vuonna 2013 konkurssiin A:n maksettavaksi oli pantti- ja
takaussitoumusten perusteella tullut B Oy:n velkoja. A ja hänen
puolisonsa olivat myyneet asuntonsa hallintaan oikeuttavat osakkeet
pantti- ja takausvastuidensa kattamiseksi. A oli veroilmoituksessaan
ilmoittanut antamansa pantin ja takaussitoumusten perusteella
suorittamansa määrät verotettavien ansiotulojensa vähennyksiksi.

A
ei ollut itse harjoittanut sitä elinkeino- tai ansiotoimintaa, jota
hänen sitoutumisensa vastuuseen sittemmin konkurssiin joutuneen B Oy:n
veloista oli tarkoitus edistää. A:n pantti- ja takaussitoumusten
perusteella suorittamia yhtiön velkojen pääomien maksuja ei tämän vuoksi
ollut pidettävä A:n omaan tulonhankkimistoimintaan liittyvinä menoina
eikä siten hänen tuloverotuksessaan tulon hankkimisesta tai
säilyttämisestä johtuneina menoina. A ei voinut vähentää näitä maksuja
veronalaisista tuloistaan. Verovuosi 2013.