OM: Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien EU-asetusten soveltaminen alkaa

18.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevia EU:n asetuksia aletaan soveltaa 29.1.2019. Asetukset yhtenäistävät varallisuussuhteisiin sovellettavia kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä

Asetuksista toinen koskee
aviopuolisoiden varallisuussuhteita ja toinen rekisteröityjen parien
varallisuussuhteita. Tasavallan presidentin on määrä huomenna vahvistaa
uudistuksen edellyttämät lainmuutokset tulemaan voimaan 29.1.2019.

Asetuksissa
säädetään siitä, minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen ja minkä
valtion lakia sovelletaan puolisoiden varallisuussuhteita koskevassa
asiassa, kun siinä on jokin kansainvälinen liittymä. Asetuksissa on myös
säännökset toisessa jäsenvaltiossa annettujen päätösten tunnustamisesta
ja täytäntöönpanosta.

Lisätietoa