Metsähallituksen raakapuukartelliin perustuvaa vahingonkorvausta koskeva valituslupahakemus hylättiin

29.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kanteen hylkäävä tuomio jää voimaan.

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Metsähallituksen
valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista
vahingonkorvausta. Helsingin hovioikeuden tuomio, jossa käräjäoikeuden tuomiota
ei muutettu, jäi näin voimaan. Käräjäoikeus oli hylännyt Metsähallituksen
kanteen. Kanteessa Metsähallitus vaati Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso
Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä (metsäyhtiöt) korvausta vahingosta, jonka
metsäyhtiöt olivat Metsähallituksen mukaan kilpailunrajoituslain vastaisella
raakapuukartellilla aiheuttaneet.

Hovioikeuden mukaan metsäyhtiöiden yhteistoiminta ei ollut
ollut laadultaan ja sisällöltään sellaista, että sen olisi voinut olettaa
alentaneen hintatasoa kilpailullisesta hintatasosta, tai että sillä olisi ollut
vahingollisia vaikutuksia Metsähallitukselle. Hovioikeus katsoi, ettei
Metsähallitus ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että metsäyhtiöiden
välisestä kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä olisi aiheutunut
Metsähallitukselle vahinkoa.