Matti Ylöstalo -palkinto laamanni Robert Mattsonille

25.1.2019 | Tiedotteet

Laamanni Robert Mattson on palkittu asianajoalan huomattavimmalla tunnustuksella, Matti Ylöstalo -palkinnolla. Palkinto ojennettiin helsinkiläiselle Mattsonille Juhlavuoden Asianajajapäivässä perjantaina 25.1.2019 Helsingissä. Tunnustuksen jakaa Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa.
 
Palkintoperusteluissa todetaan, että Mattson on toiminnallaan edistänyt suomalaisen asianajajakunnan kansainvälistymistä, kehittänyt välimiesmenettelyä sekä kohottanut asianajajien arvostusta yleisesti ja erityisesti suomalaisessa elinkeinoelämässä.
 
Mattson on toiminut asianajajana vuosina 1962–2012 ja lähes koko tuon ajan aina viime vuoteen asti Asianajajaliiton ja Säätiön luottamustehtävissä. Näistä merkittävimpiä ovat jäsenyydet Asianajajaliiton hallituksessa vuosina 1975–1981 sekä Asianajajaliiton Säätiön hallituksessa vuosina 1984–2018.
 
Matti Ylöstalo -palkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa. Aikaisempina vuosina palkinto on annettu asianajaja Jukka Peltoselle (2007), asianajaja Markku Fredmanille (2009), asianajaja Riitta Leppiniemelle (2013), asianajaja Erkki-Juhani Taipaleelle (2015) ja vuonna 2017 valvontalautakunnan puheenjohtajalle, asianajaja Matti Kunnakselle.
 
Matti Ylöstalo (1917–2002) oli Helsingin yliopiston pitkäaikainen siviilioikeuden professori ja oikeuspoliittinen vaikuttaja. Professuurinsa ohella hän toimi 1950–1980-luvuilla myös Asianajajaliiton sihteerinä.
 
Lisätiedot:
Robert Mattson, laamanni, 040 040 6877, robert.mattson@rmattson.fi
Sari Krappe, Asianajajaliiton viestintäpäällikkö, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi