Maistraatin sukuselvitykset saa nyt "yhdeltä luukulta"

11.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

1.10.1999 edeltävältä ajalta sukuselvitykset on tilattava seurakunnasta, jossa henkilö on ollut kirjoilla.

Maistraatin sukuselvityksiä ei tarvitse enää 10.1.2019 alkaen
työläästi tilata erikseen eri maistraateista. Sukuselvitystä tarvitaan
yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

Maistraattien vanha paperimuotoinen siviili- ja
väestörekisteriaineisto digitoitiin Väestörekisterikeskuksen johdolla
toteutetussa hankkeessa ja aineisto on nyt kaikkien maistraattien
käytössä. Uudistuksen myötä yksi maistraatti voi antaa Suomessa
asuneesta henkilöstä esimerkiksi perunkirjoitusta varten siviili- ja
väestörekisteriä koskevan sukuselvityksen kaikkien maistraattien
aineistoista.  

Maistraatista saa myös 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta rekisteristä
riippumattoman sukuselvityksen, myös seurakuntatiedoista. 1.10.1999
edeltävältä ajalta sukuselvitykset on kuitenkin tilattava takautuvasti
siitä evankelisluterilaisesta tai ortodoksisesta seurakunnasta, jossa
henkilö on ollut kirjoilla.

Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta hoitivat
väestökirjanpitotehtäviä yhdessä maistraattien kanssa aina vuoteen 1999
saakka, jolloin niiden tehtäväksi jäi pitää jäsenistään jäsenrekisteriä,
ja väestötietojärjestelmän ylläpito jäi maistraateille.

Mikäli henkilö on 15-vuotta täytettyään ollut kirjoilla ulkomailla,
on sukuselvitys tilattava ulkomaan viranomaiselta. Ulkomailta
tilattavista sukuselvityksistä voi olla yhteydessä ulkoministeriöön.

Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys
15 ikävuodesta lähtien. Maistraatti laatii sukuselvityksen käyttäen
apuna väestötietojärjestelmän tietoja ja kaikkien maistraattien käytössä
olevaa vanhaa digitoitua väestötietoaineistoa siviili- ja
väestörekisterien osalta. Sukuselvitykseen merkitään vainajan tietojen
lisäksi seurakuntien ja maistraattien väliset muutot sekä muutot
ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista.

Maistraatin sukuselvitykset saa nyt “yhdeltä luukulta”