Maa- ja metsätalousministeriö: EU uudistaa säädöksiä eläinlääkkeistä ja lääkerehuista

11.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unioni uudistaa eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskevaa säädöstöä. Uudet, eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskevat asetukset tulevat voimaan 28.1.19. Niiden soveltaminen käytäntöön alkaa kolmen vuoden kuluttua eli vuonna 2022

Uusi eläinlääkeasetus kumoaa vanhan
direktiivin (2001/82/EY). Asetuksen myötä eläinlääkkeiden
lainsäädännöllistä viitekehystä on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi,
innovaatioita kannustavammaksi ja eläinlääkkeiden saatavuutta
parantavaksi. Asetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa EU:n
toimenpiteitä mikrobilääkeresistenssin vastustamiseksi.

Asetuksessa
vahvistetaan eläinlääkkeiden markkinoille saattamista, valmistusta,
tuontia, vientiä, toimittamista, jakelua, lääketurvatoimintaa, valvontaa
ja käyttöä koskevat säännöt. Eläinlääkkeiden käytön ja luovutuksen
osalta asetuksessa säädetään mm. lääkkeiden määräämisestä, käytöstä,
varoajoista sekä kirjanpidosta.

Lisätietoa