Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko eläkkeelle

23.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Esko siirtyi asianajotehtävistä korkeimpaan oikeuteen vuonna 2006.

Presidentti Timo Esko on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.9.2019
lukien, mistä alkaen hänelle on tänään myönnetty ero virastaan.

Presidentin virka on päätetty julistaa 1.2.2019 haettavaksi, ja hakuaika päättyy 28.2.2019.

Timo Esko on syntynyt Tampereella 18.5.1952.

 • Oikeustieteen kandidaatti 1974, oikeustieteen lisensiaatti 1978 ja
  oikeustieteen tohtori 1986.
 • Assistentti, vt. apulaisprofessori ja vt.
  professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
  1974-1987.
 • Helsingin yliopiston hallintojohtaja 1987-1992.
 • Asianajotoimisto Jouko Pesosen konsultoiva lakimies 1992-1995.
 • Asianajotoimisto Timo Esko & Sami Uoti Oy:n, sittemmin Esko, Uoti
  & Sotamaa Oy:n osakas 1996-2006.
 • Korkeimman oikeuden jäsen ja
  oikeusneuvos 1.3.2006 – 31.10.2012.
 • Turun hovioikeuden presidentti
  1.11.2012 – 31.12.2015.
 • Korkeimman oikeuden presidentti 1.1.2016.
 • Helsingin
  II sotaoikeuden puheenjohtaja 1977-1978,
 • Helsingin yliopiston
  kanslerinsihteeri 1978-1985,
 • Lakimies-lehden kirjallisuusosaston
  toimittaja 1982-1984,
 • Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen ja
  menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja 1998-2005,
 • Defensor Legis -lehden
  päätoimittaja 1994-2006.
 • Asiantuntija oikeusministeriössä
  kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvaa lainsäädäntöä
  valmisteltaessa.
 • Encyclopaedia Iuridica Fennica -teoksen toimittaja.
 • OECD:n Institutional Management in Higher Education –ohjelman
  johtoryhmän jäsen 1987-1992.
 • Euroopan Neuvoston Consultatative Council
  of European Judges’in (CCJE) jäsen vuodesta 2007.
 • Väitöskirja
  kansainvälisen työoikeuden alalta, useita kirjoituksia lähinnä
  kansainvälisen yksityisoikeuden ja asianajajaoikeuden piiristä.