Euroopan unionin neuvosto: Väärinkäytösten paljastajille parempi suoja: neuvoston kanta vahvistettu

28.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 25.1 (suurlähettilästasolla) kantansa direktiiviin väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Se on nyt valmis aloittamaan Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut päästäkseen asiasta sopuun ennen vaalikauden päättymistä

Uusissa säännöissä määrätään turvallisten ilmoittamiskanavien luomisesta
sekä organisaatioissa, olivatpa ne yksityisiä tai julkisia, jos
työntekijöitä on yli 50, että viranomaisissa. Direktiivissä säädetään
myös väärinkäytösten paljastajien tehokkaasta suojelusta vastatoimilta
ja edellytetään, että kansalliset viranomaiset tiedottavat kansalaisille
riittävästi ja kouluttavat valtion virkailijoita käsittelemään
väärinkäytösten paljastamista.

Lisätietoa