Euroopan unionin neuvosto: EU helpottaa yritysten liikkuvuutta rajojen yli

31.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU on jälleen lähempänä uusia sääntöjä, jotka helpottaisivat EU:n yritysten rajatylittävää liikkuvuutta

Pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) 30.1 kokoontuvat
EU-suurlähettiläät sopivat neuvoston kannasta rajatylittäviä yhtiömuodon
muuttamisia sekä yritysten sulautumisia ja jakautumisia koskevaan
direktiiviin.

Direktiivin avulla yritykset pääsevät hyötymään täysimittaisesti EU:n
sisämarkkinoista. Sillä otetaan käyttöön kattavat menettelyt
rajatylittäviin yhtiömuodon muutoksiin ja yritysten jakautumisiin. Siinä
vahvistetaan myös lisäsääntöjä, jotka koskevat EU:n jäsenmaihin
sijoittautuneiden osakeyhtiöiden rajatylittäviä sulautumisia.

Direktiivissä
vahvistetaan menettelyjä, jotka suojaavat rajatylittävien järjestelyjen
lainmukaisuutta kaikissa asiaankuuluvissa kansallisissa
oikeusjärjestelmissä. Menettelyillä myös varmistetaan, että
työntekijöille ja osakkeenomistajille tiedotetaan asianmukaisesti
järjestelyjen odotettavissa olevista vaikutuksista. Lisäksi
direktiivissä säädetään takeista, joilla suojataan yritysten
osakkeenomistajia, työntekijöitä ja velkojia.

Direktiivillä myös
kannustetaan käyttämään digitaalisia välineitä kaikissa rajatylittävien
järjestelyjen vaiheissa sekä vaihtamaan asiaa koskevia tietoja
nykyisten, digitaalisesti yhteen liitettyjen kaupparekisterien avulla