Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: yhteisymmärrys kulttuuriesineiden laittoman kaupan kitkemisestä

7.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot ovat 19.12 saavuttaneet poliittiseen yhteisymmärrykseen kulttuuriesineiden laittoman kaupan ehkäisemisestä etenkin silloin, kun sillä rahoitetaan terrorismia

Saavutettu yhteisymmärrys on tärkeä vaihe terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevan komission toimintasuunnitelman
edistämisessä. Sovitut säännöt varmistavat sen, että jäsenvaltiot
voivat puuttua tiukemmin kulttuuriesineiden laittomaan kauppaan, kun
niitä tuodaan EU:hun EU:n ulkopuolisista maista.

Lisätietoa