Euroopan komissio: Merkittävimmät yhteisöveron kiertämisessä käytetyt porsaanreiät tukkivat uudet EU:n säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta

4.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaikkien EU-maiden on 1. tammikuuta 2019 alkaen sovellettava uusia oikeudellisesti sitovia väärinkäytösten vastaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat suurten monikansallisten yritysten harjoittaman veron kiertämisen päämuotoihin

Säännöt perustuvat OECD:n vuonna 2015 laatimiin veropohjan
rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskeviin maailmanlaajuisiin
standardeihin, ja niiden pitäisi estää voittojen valumista EU:n
ulkopuolelle, jossa näitä voittoja ei veroteta. Niiden pääkohdat ovat
seuraavat:

 • kaikki EU-maat verottavat voittoja, jotka on
  siirretty sellaisiin alhaisen verotuksen maihin, joissa yrityksellä ei
  ole todellista taloudellista toimintaa (ulkomaisia väliyhtiöitä koskevat
  säännöt);
 • EU-maat rajoittavat sellaisten
  nettokorkomenojen määrää, jotka yritys voi vähentää veronalaisesta
  tulostaan, estääkseen yrityksiä korottamasta korkoja liikaa verojen
  minimoimiseksi (korkorajoituksia koskevat säännöt);
 • EU-maat
  voivat puuttua veron kiertämiseen silloin, kun muita veron kiertämisen
  vastaisia sääntöjä ei voida soveltaa (yleinen väärinkäytöksiä koskeva
  sääntö).

Lisäksi säännöt, joilla estetään yrityksiä
välttelemästä verojen maksamista käyttämällä hyväkseen kahden eri
EU-maan verokohtelun eroavuuksia, ja toimenpiteet, joilla varmistetaan
jäsenvaltion alueelta siirretyn teollis- ja tekijänoikeuksien kaltaisen
omaisuuden arvonnousun verottaminen kyseisessä maassa
(maastapoistumisverotusta koskevat säännöt), tulevat voimaan 1.
tammikuuta 2020.


Lisätietoa