Euroopan komissio: Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat uusista säännöistä julkisen sektorin datan jakamisessa

23.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelijat ovat päässeet sopimukseen tarkistetusta direktiivistä, jolla helpotetaan julkisen sektorin hallussa olevan datan saatavuutta ja uudelleenkäyttöä

Avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevan datan uudelleenkäytöstä annettavassa uudessa direktiivissä
saatetaan ajan tasalle puitteet, joissa julkisen sektorin data olisi
asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten, ja painotetaan
erityisesti nykyisin saatavilla olevan korkealaatuisen datan alati
kasvavaa määrää. Direktiivin täytäntöönpanossa noudatetaan kaikilta osin
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Avoin data ja julkisen sektorin data voi tarkoittaa esimerkiksi
nimettömiä tietoja kotitalouksien energiankulutuksesta tai yleistä dataa
kansallisesta koulutustasosta tai kansalaisten lukutaidosta.

Lisätietoa