EAOA arvosteli lautamiesten istuntovuorojen jakautumista Helsingin käräjäoikeudessa

3.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeuden kokoonpanon määräytymisen tulisi olla jälkikäteen helposti selvitettävissä

Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä toimiva kantelija arvosteli hänelle määrättyjen käräjäoikeuden istuntojen vähäistä määrää ja istuntojen epätasaista jakautumista lautamiesten kesken. Kantelija epäili, että istuntojen vähäinen määrä johtui siitä, että häntä syrjittiin.

Helsingin käräjäoikeuden toimittamaan taulukkoon 1.1.–5.12.2018 kerättyjen tietojen mukaan alle viiteen istuntoon oli mainittuna ajanjaksona osallistunut 120 lautamiestä. Heistä 12:lla ei ollut ollut yhtään istuntoa. Yli kymmeneen istuntoon oli taulukon mukaan osallistunut 49 lautamiestä. Taulukon mukaan kantelijalla oli 1.1.–5.12.2018 ollut yksi istunto, mikä vastaa hänen ilmoittamiaan tietoja.

Tuomioistuimen ratkaisukokoonpanon määräytymiseen liittyviä järjestelyjä voidaan pitää oikeuenmukaiseen oikeudenkäynnin kannalta niin keskeisinä seikkoina, että jälkikäteen tulisi olla yksiselitteisesti ja helposti selvitettävissä, millä perusteilla kokoonpano kulloinkin on määräytynyt. Lautamiesjärjestelmän suorittaman arvonnan lopputuloksen manuaalisen muuttamisen mahdollisuus ja tehtyjen muutosten perusteiden dokumentointi ja jäljitettävyys saattavat nykyisellään aiheuttaa tässä suhteessa ongelmia.
Vaikka oikeudenkäyntien asianosaisilla ei Suomessa ole tapana profiloida tuomareita tai lautamiehiä eikä istuntokokoonpanojen määräytymisen perusteita yleensä tutkita tai riitauteta, ei voida pitää poissuljettuna, etteikö erityisesti poliittisten puolueiden listoilta valittujen lautamiesten kohdalla näin voisi tapahtua. Senkin vuoksi on tärkeää, että istuntokokoonpanojen valinnat tapahtuvat läpinäkyvästi ja että niiden perusteet ovat jälkikäteen selvitettävissä.

Edellä todetut näkökohdat korostuvat senkin vuoksi, että nykyinen käräjäoikeuksien lautamiesten valintatapa, jossa lautamiesten valinta kuuluu kunnanvaltuustoille, on tuomioistuinten riipumattomuuden kannalta ongelmallinen. Sikäli kuin lautamiesjärjestelmä ylipäätään halutaan säilyttää, tulisi lautamiesten valintatapa arvioida kokonaan uudelleen.

Käräjäoikeuden lautamiesten istuntovuorojen jakautuminen