Avunantajan lainvoimainen tuomio purettiin kun päärikoksen syyte oli valituksen johdosta hylätty

29.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:6

Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa
Rikokseen osallisuus – Avunanto

A:n ja B:n syytteet törkeästä
veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta oli hovioikeudessa
hylätty toteen näyttämättömänä. C, joka oli käräjäoikeudessa tuomittu
avunannosta törkeään veropetokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen, ei
ollut hakenut muutosta tuomioonsa. C haki rikostuomionsa purkamista
sillä perusteella, että päätekijöiden syytteiden tultua hylätyksi hän ei
ollut voinut avunantajana syyllistyä rikoksiin . Korkein oikeus katsoi,
ettei asiassa ollut jäänyt jäljelle sellaista päärikosta, johon C:n
avunanto olisi voinut kohdistua. Korkein oikeus purki C:n tuomion.
(Ään.) Vrt. KKO 2015:68