Vuoden 2019 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

20.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu. Uudella lailla
nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön
pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla
sukunimiyhdistelmät. Tiedote 12.12.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Käräjäoikeusverkosto uudistuu

Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tulee voimaan. Uudistuksen jälkeen
käräjäoikeuksia on 20. Uudistuksella halutaan varmistaa käräjäoikeuksien
toimintakyky myös tulevaisuudessa. Tiedote 19.11.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan

Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa kevennetään.
Tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa
joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä.
Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä
vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös
oikeudenkäyntien kustannuksia. Tiedote 11.12.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Talous- ja velkaneuvonnan palveluita saa jatkossa oikeusaputoimistoista

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät oikeusaputoimistoihin.
Uudistuksella halutaan yhtenäistää talous- ja velkaneuvonnan palveluja
sekä parantaa sähköisiä palveluja. Tiedote 12.12.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Uusi tietosuojalaki voimaan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tulee voimaan.
Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka
soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Tiedote 5.12.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa voimaan

Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa säädetään oma lakinsa.
Lakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten,
Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden
toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa. Tiedote 5.12.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Maahantulokiellon rikkomisesta myös vankeutta

Rikoslakiin lisätään uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta.
Tähän asti kiellon rikkomisesta on määrätty yleensä sakkorangaistus
ulkomaalaisrikkomuksesta. Jatkossa kiellon rikkomisesta seuraa sakkoa
tai enintään yksi vuosi vankeutta. Tiedote 19.12.2018Avautuu uuteen ikkunaan

Tutkintavankeudelle lisää vaihtoehtoja

Tutkintavankeuden vaihtoehtoina otetaan käyttöön tehostettu
matkustuskielto ja tutkinta-aresti. Uudistuksen taustalla on muun muassa
tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja. Tiedote 20.12.2018