Viranomaisten toimivaltuuksien tarkistamistarpeesta vakavissa häiriötilanteissa tehdään arvio

4.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Arvioinnissa selvitetään viranomaisten toimivaltuuksien riittävyys häiriötilanteissa, joissa ei vielä ole kyse valmiuslain mukaisista poikkeusoloista.

Oikeusministeriö teettää
arvion viranomaisten toimivaltuuksien tarkistamistarpeesta vakavissa
häiriötilanteissa. Tavoitteena on selvittää viranomaisten
toimivaltuuksien riittävyys ja soveltuva sääntelytapa sekä tehdä
tarpeelliset ehdotukset.

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten
toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Nyt tehtävässä arvioinnissa
selvitetään viranomaisten toimivaltuuksien riittävyys sellaisissa
vakavissa häiriötilanteissa, joissa ei vielä ole kyse valmiuslain
mukaisista poikkeusoloista.

Arviointi koskee esimerkiksi
huoltovarmuuden kannalta tärkeiden toimintojen ylläpitämiseen liittyvien
viranomaisten toimivaltuuksia. Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä
huolehtia yhteiskunnan taloudellisista perustoiminnoista, kuten
energiantuotannosta, vesihuollosta ja elintarvikehuollosta.

Selvityksen tekee Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Raimo Luoma. Työn määräaika on 31. maaliskuuta 2019.

Viranomaisten toimivaltuuksien tarkistamistarpeesta vakavissa häiriötilanteissa tehdään arvio