Tapaamissopimusta ei voitu täsmentää täytäntöönpanoprosessissa

21.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2018:6

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
– Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
– Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen

Sosiaalilautakunnan vahvistaman
sopimuksen mukaan lapsella oli oikeus tavata isäänsä 8 vuorokautta
kuukaudessa. Sopimuksessa ei ole sovittu tapaamisten tarkoista
ajankohdista ja tapaamispaikasta eikä sopimuksessa ole määräystä
yksittäisten tapaamisten pituudesta. Kysymys siitä, voitiinko
tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevassa päätöksessä täsmentää
tapaamisoikeutta koskevia ehtoja määräämällä muun muassa tapaamisten
ajankohdasta, kestosta ja paikasta.