Syyttäjä voi esittää rikoshyödyn menettämistä koskevan vaatimuksen vasta hovioikeudessa

12.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:83

Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen
Oikeudenkäyntimenettely – Menettämisvaatimuksen tutkiminen

Asianomistajat olivat käräjäoikeudessa
vaatineet, että vastaaja tuomitaan korvaamaan rikoksella aiheuttamansa
vahinko, mutta he eivät olleet hakeneet muutosta käräjäoikeuden
tuomioon, jolla syyte ja korvausvaatimukset oli hylätty. Syyttäjä oli
esittänyt rikoshyötyä koskevan menettämisvaatimuksen vasta hovioikeuden
pääkäsittelyssä. Hovioikeus ei olisi saanut jättää menettämisvaatimusta
tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments