Muutoksenhakukieltoa koskeva erimielisyys tulee saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi valittamalla päätöksestä

31.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Muutoksenhakuoikeuden saamista koskeva vaatimus

Savonlinnan kaupunginhallitus on 10.10.2016 (§ 395) päättänyt antaa Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n yhtiökokousedustajalle, Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle päätöksestä tarkemmin ilmenevän konserniohjeen. Päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

 

A ja B ovat pyytäneet korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisua muutoksenhakuoikeuden saamiseksi Savonlinnan kaupunginhallituksen päätökseen 10.10.2016 (§ 395), johon muutoksenhakijoiden mukaan on virheellisesti liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

Kaupunginhallituksen päätöksen 10.10.2016 (§ 395) muutoksenhakukelpoisuus on päätöksessä ilmoitetusta muutoksenhakukiellosta huolimatta ollut mahdollista saattaa kuntalaissa (365/1995) säädetyssä järjestyksessä hallinto-oikeuden ja viime vaiheessa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

Koska A ja B eivät ole saattaneet kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuutta arvioitavaksi kuntalaissa (365/1995) säädetyssä järjestyksessä, korkein hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuuteen. A:n ja B:n vaatimus on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments