Markkinaoikeus määräsi Elisa Oyj:n selvittämään ja antamaan Warner Bros. Entertainment Inc:lle käyttäjän ja tilaajan yhteystiedot

6.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hakija oli esittänyt riittävän selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen ylittymisestä kuuden teleliittymän osalta.

Hakija oli havainnut, että hakemuksen
liitteissä 1 ja 63 yksilöidyistä teleliittymistä on ilman sen lupaa
saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa elokuvateoksia,
joihin hakijalla on yksinomainen oikeus. Teleliittymistä on saatettu
yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin
tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman hakijan suostumusta
loukaten näin hakijan yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa
teosta yleisön saataviin. Oikeudenloukkauksen kohteena olleet hakijan
elokuvateokset ovat olleet teatterielokuvia ja televisiosarjojen
jaksoja.
***
Tässä tapauksessa asiassa esitetyn
selvityksen rajoitukset ja puutteellisuudet huomioon ottaen
markkinaoikeus katsoo, että hakija on kuitenkin esittänyt riittävän
selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun
merkittävyyskynnyksen ylittymisestä kuuden tämän päätöksen liitteestä
ilmenevän teleliittymän osalta.

Hakemukseen liitettyjen
valvontaohjelman lokitiedoista muodostettujen taulukoiden perusteella
voidaan katsoa saatetun tässä asiassa riittävän todennäköiseksi, että
kustakin mainituissa liitteissä yksilöidystä IP-osoitteesta on
liitteiden sarakkeessa “Ajankohta (UTC)” yksilöitynä ajankohtana
saatettu niin sanotussa BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin
tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Hakijalla on edellä todetun
mukaisesti oikeus esittää kysymyksessä olevaan suojattuun aineistoon
perustuvia tekijänoikeuslain 60 a §:än perustuvia vaatimuksia.
Hakemuksessa ilmoitetun mukaan mainittu yleisön saataviin saattaminen on
tapahtunut ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Markkinaoikeus katsoo edellä
mainituilla perusteilla, että edellä todetuista teleliittymistä on
saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä
tarkoitetulla tavalla merkittävissä määrin yleisön saataviin
tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan
suostumusta. Asiassa on sen vuoksi perusteet määrätä Elisa Oyj
selvittämään ja antamaan hakijalle selvitetyt tämän päätöksen liitteessä
yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot.