Liikekeskus ei rikkonut sähkösopimusta kun laitteistossa oli tuntemattomaksi jääneen tekemä mittarin ohittava kytkentä

20.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:86

Vahingonkorvaus – Sopimussuhteeseen perustuva vastuu

Yhtiö oli tehnyt sopimuksen
sähkönkäyttöpaikan liittämisestä jakeluverkkoon (liittymissopimus).
Yhtiön kiinteistön sähkölaitteistoon oli myöhemmin tehty kytkentä, jonka
vuoksi osa eräässä vuokrattuna olleessa liikehuoneistossa kulutetusta
sähköstä oli kulkenut mittauslaitteiston ohi. Kytkennän tekijä oli
jäänyt tuntemattomaksi, eikä yhtiö ollut ollut tietoinen kytkennästä.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin,
ettei yhtiö ollut liittymissopimuksen perusteella vastuussa kytkennästä
sähköverkkoyhtiölle ja sähköyhtiölle aiheutuneesta vahingosta.