KKO äänesti maankäyttösopimukseen perustuvasta kulkurasiteesta

21.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:88

Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite – Kulkuyhteys
Sopimus – Sopimuksen tulkinta

Rasitetoimituksessa oli kaupungin
sekä kiinteistöjen A ja B omistajien tekemän maankäyttösopimuksen
perusteella perustettu kulkuoikeusrasitteet ajoneuvolla ajoa,
jalankulkua ja huoltoajoa varten kiinteistön A hyväksi kiinteistön B
alueelle ja kiinteistön B hyväksi kiinteistön A alueelle. Maaoikeus oli
kiinteistön A omistajan valituksen johdosta katsonut, että kiinteistön A
alueelle perustettu rasite ei ollut tarpeellinen ajoneuvolla ajon ja
huoltoajon osalta, ja poistanut rasitteen tältä osin.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että rasitteen
perustamiselle kiinteistön A alueelle oli kiinteistönmuodostamislain
mukaiset edellytykset myös ajoneuvolla ajon ja huoltoajon osalta. (Ään.)