Huostaanottovideon julkaisseiden tuomio säilyi KKO:ssa

4.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:81

Yksityiselämän suoja – Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Sananvapaus

A oli kuvannut videon kahden
alaikäisen lapsensa huostaanoton täytäntöönpanoon liittyvistä
tapahtumista. B oli A:n pyynnöstä internetissä julkaissut videon, josta
lapset olivat olleet tunnistettavissa, vaikka heidän kasvojaan oli
sumennettu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein videon
julkaisemisen katsottiin liittyvän yleisesti merkittävään asiaan mutta
selvästi ylittäneen sen, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä. Videon
julkaiseminen ei ollut oikeutettua myöskään sillä perusteella, että
julkaisemiseen oli ollut huoltajien suostumus. A:n ja B:n katsottiin
syyllistyneen yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen.