Euroopan parlamentti: Sosiaaliturvan yhteensovittaminen: lisää selvyyttä ja joustavuutta

12.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Miten EU-maiden erilaisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen onnistuu? Parlamentti haluaa selkeyttää nykyistä lainsäädäntöä

yöllisyysvaliokunta hyväksyi tiistaina 20. marraskuuta päivityksen sääntöihin,
joilla helpotetaan työntekijöiden liikkuvuutta ja taataan pääsy
sosiaaliturvan piiriin EU-maasta toiseen töihin matkustaville
työntekijöille. Täysistunto hyväksyi 11. joulukuuta valiokunnan
esityksen aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa.

Mihin sosiaaliturvan yhteensovittamista tarvitaan?

EU-kansalaisena sinulla on oikeus muuttaa toiseen jäsenmaahan joko
pysyvästi tai väliaikaisesti töihin tai opiskelemaan. Noin 14 miljoonaa
eurooppalaista asuu muualla kuin kotimaassaan (luku sisältää niin
työntekijät kuin työttömät tai muuten työelämän ulkopuolella olevat
kansalaiset).

Yhteiset EU-säännöt takaavat, että heillä on oikeus sosiaali- ja
terveyspalveluihin, ja määrittävät, minkä maan järjestelmään maasta
toiseen liikkuvat työntekijät kuuluvat. Näin pyritään estämään se, ettei
kukaan jää järjestelmän ulkopuolelle tai toisaalta hyödy etuuksista
kahteen kertaan.

Yhteensovittamista, ei yhtenäistämistä

EU-lainsäädäntö kattaa sairastumiset, vanhempainvapaat,
perhe-etuudet, työttömyyden ja muut vastaavat etuudet.
Sosiaaliturvajärjestelmät ovat kuitenkin yhä jäsenmaiden yksinomaisen
päätäntävallan alla. Jäsenmaat päättävät itsenäisesti, mitä etuuksia ne
myöntävät, millä ehdoilla ja mitä maksuja vastaan. EU-säännöillä
ainoastaan sovitetaan erilaisia kansallisia järjestelmiä yhteen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments