Työryhmä: Viranomaisten käytäntöjä kehitettävä huomioimaan rikoksen uhrien tarpeet

6.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimet koskevat erityisesti poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten sekä sovittelutoimistojen käytäntöjä. Osaamisen kehittämiseen työryhmä kutsuisi myös Suomen Asianajajaliittoa ja oikeustieteellisiä tiedekuntia

Oikeusministeriön
asettama työryhmä ehdottaa viranomaisille monia hyviä menettelytapoja
rikoksen uhrien tarpeiden huomioon ottamiseksi rikosprosessin eri
vaiheissa.

Ehdotukset liittyvät mm. poliisilaitosten ja
tuomioistuinten tiloihin, tiedon antamiseen uhrille, uhrin kielellisistä
oikeuksista huolehtimiseen, oikeudellisen avustajan hankkimiseen, uhrin
ohjaamiseen tukipalveluihin, suojelutarpeen arviointiin, kuultavaksi
kutsumiseen sekä uhrin erityistarpeiden huomioon ottamiseen
oikeudenkäynneissä. Lapsiuhrien asemaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Työryhmän
ehdottamat toimet koskevat erityisesti poliisin, syyttäjien,
tuomioistuinten sekä sovittelutoimistojen käytäntöjä. Osaamisen
kehittämiseen työryhmä kutsuisi myös Suomen Asianajajaliittoa ja
oikeustieteellisiä tiedekuntia.

Ehdotetut hyvät käytännöt ja
toimintatavat voidaan työryhmän mukaan saattaa käytäntöön koulutuksen,
ohjeistuksen sekä laatuhankkeiden avulla. Jo nykyisinkin
rikosprosessissa on käytössä monia uhrin tarpeet huomioon ottavia
käytäntöjä.

Rikoksen uhrin aseman parantaminen on tavoitteena
hallitusohjelmassa. Työryhmän tehtävän taustalla ovat myös EU:n
uhridirektiivi ja uhripoliittisen toimikunnan ehdotukset vuodelta 2015.

Työryhmä: Viranomaisten käytäntöjä kehitettävä huomioimaan rikoksen uhrien tarpeet