SM: EU haluaa puuttua terroristiseen verkkosisältöön lainsäädännöllä

15.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio esittää lainsäädäntöä, jolla torjuttaisiin terroristisen verkkosisällön leviämistä internetissä. Komission ehdotus sisältää velvoitteita sekä internetpalveluiden tarjoajille että jäsenmaille. Valtioneuvosto antoi 15.11. eduskunnalle kirjelmän komission asetusehdotuksesta

Komissio ehdottaa, että
toimivaltainen viranomainen (esimerkiksi poliisi) voisi määrätä
internetpalvelun tarjoajan poistamaan terroristisen verkkosisällön.
Internetpalvelun tarjoajalla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median
verkkoalustoja kuten Facebookia ja Twitteriä, mutta myös pienempiä
toimijoita. Palveluntarjoajan tulisi poistaa terroristinen sisältö
tunnin kuluessa tai estää siihen pääsy ja ilmoittaa tästä
viranomaiselle. Poistettu sisältö tulisi säilyttää kuuden kuukauden ajan
mahdollista tutkintaa tai valitusprosessia varten.

Asetusehdotus
velvoittaa internetpalvelun tarjoajat suojaamaan aktiivisesti
palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan.
Palveluntarjoajien on myös annettava selvitys toimintapolitiikastaan
terroristisen sisällön torjumiseksi ja julkaistava vuosittain raportti
toimistaan. Tavoitteena on selkeä ja harmonisoitu EU-lainsäädäntö, jonka
avulla terroristiseen verkkosisältöön voidaan puuttua niin, että
kansalaisten perusoikeuksiin kajotaan mahdollisimman vähän. Asetus
koskee ainoastaan terroristista verkkosisältöä; esimerkiksi vihapuhe on
rajattu sen ulkopuolelle.

Lisätietoa