Puhelimella tehty ilmoitus kotietsinnästä käynnisti määräajan asian saattamiselle tuomioistuimeen

29.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:80

Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä

A:n kesämökillä oli 25.12.2015
toimitettu kotietsintä, jossa hän ei ollut ollut läsnä ja josta hänelle
ei ollut annettu etukäteen tietoa. A oli 29.2.2016 pannut vireille
vaatimuksen kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi.
Käräjäoikeus ja hovioikeus jättivät vaatimuksen myöhään saapuneena
tutkimatta katsottuaan, että A oli saanut tiedon kotietsinnän
toimittamisesta ja oikeudestaan saattaa kotietsintä tuomioistuimen
tutkittavaksi, kun kotietsinnän toimittanut poliisimies oli välittömästi
kotietsinnän jälkeen soittanut A:lle. Kysymys siitä, oliko A esittänyt
vaatimuksensa pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n 1 momentin määräajassa.