Oikeusministeriö teettää selvityksen perustuslain toimivuudesta

29.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvitystä käytetään harkittaessa, tulisiko perustuslain tarkistamista varten asettaa valmisteluhanke seuraavalla hallituskaudella.

Oikeusministeriö tilaa
selvityksen nykyisen perustuslain toimivuudesta ja mahdollisista
tarkistamistarpeista. Selvitystä käytetään harkittaessa, tulisiko
perustuslain tarkistamista varten asettaa valmisteluhanke seuraavalla
hallituskaudella. Selvityksen toteuttajaksi on valittu Helsingin
yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén.

Suomen perustuslaki
tuli voimaan keväällä 2000 ja sen tähän mennessä todetut
tarkistamistarpeet ovat olleet vähäisiä. Selvityksessä tullaan
arvioimaan perustuslain säännösten toimivuutta erityisesti
lainsäädäntötyön kannalta sekä selvittämään perustuslain
tulkintakäytännön kehittymistä. Selvityksellä tavoitellaan
kokonaisvaltaista ja lain voimassaoloaikana saatuihin kokemuksiin
kattavasti perustuvaa arviota.

Selvitys luovutetaan oikeusministeriölle maaliskuun lopussa 2019.

Oikeusministeriö teettää selvityksen perustuslain toimivuudesta