Laite-etsinnät on oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, etsinnöille oli lailliset edellytykset

23.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:77

Pakkokeino – Etsintä – Erityinen kotietsintä – Laite-etsintä
Oikeudenkäyntimenettely

Poliisilaitoksella oli toimitettu
erityinen kotietsintä ja laite-etsintä, jotka kohdistuivat rikoksesta
epäillyn poliisimiehen hallinnassa oleviin tiloihin ja teknisiin
laitteisiin. Lisäksi oli toimitettu erillinen laite-etsintä, joka
kohdistui poliisimiehen käyttämiin sähköisiin tietojärjestelmiin ja
tietovarastoihin.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla, että poliisimiehellä oli oikeus saattaa laite-etsintöjen
lainmukaisuus tuomioistuimen tutkittavaksi.

Kysymys myös siitä, oliko erityisen kotietsinnän ja laite-etsintöjen toimittamiseen ollut lainmukaiset edellytykset.