Konkurssipesä ei ollut massavelkana vastuussa hoitovastikkeiden maksamisesta kiinteistöosakeyhtiölle

6.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2018:8

Velkomus
Konkurssi – Massavelka

Hotellitoimintaa harjoittanut
osakeyhtiö oli omistanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka
osakeyhtiön konkurssiin asettamisen jälkeen siirtyivät konkurssipesän
hallintaan. Konkurssipesä säilytti konkurssiin asettamisen jälkeen
osakeyhtiön liiketoimintaansa käyttämissä tiloissa liiketoimintaan
kuulunutta irtaimistoa. Hovioikeus katsoi, ettei konkurssipesä
pelkästään mainitulla tavalla menetellessään ollut konkurssilain 16
luvun 2 §:n 1 momentin nojalla massavelkana vastuussa osakkeisiin
liittyvien hoitovastikkeiden maksamisesta kiinteistöosakeyhtiölle.

Ks. KKO 1993:136 ja KKO 2015:103