Kaikkia muita tutkintavankeja koskeva yhteydenpidonrajoitus edellyttää konkreettisia syitä

1.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2018:7 Kantelu yhteydenpidon rajoittamisesta

Käräjäoikeus oli määrännyt kantelija
A:n vangittavaksi ja hänen yhteydenpitoaan rajoitettavaksi siten, että A
ei saanut esitutkinnan aikana pitää yhteyttä muihin kuin nimettyyn
avustajaansa ja valvotusti äitiinsä. Käräjäoikeus oli sittemmin
poistanut yhteydenpidon rajoituksen A:n äitiin ja muilta osin pysyttänyt
aiemmin asettamansa yhteydenpidon rajoitukset voimassa, ottaen
kuitenkin huomioon, että poliisi oli jo purkanut A:n ja tämän puolison
yhteydenpitorajoituksia. Kysymys siitä, voitiinko tutkintavangin
yhteydenpitoa muihin tutkintavankeihin rajoittaa yleisessä muodossa
siten, että yhteydenpitorajoitus koski kaikkia muita samassa yksikössä
säilytettävänä olevia tutkintavankeja.