Hovioikeuden tutkittava vaatimus käräjäoikeuden tuomion salassapidosta

22.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:75

Oikeudenkäynnin julkisuus – Henkilöllisyyden julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus
Muutoksenhaku
Pakolaisen oikeusasema

Rikosasian vastaaja A haki muutosta
käräjäoikeuden julkiseen tuomioon ja vaati, että hovioikeus määrää sen
salassa pidettäväksi. Hän esitti, että käräjäoikeuden olisi tullut
oma-aloitteisesti määrätä tuomionsa salassa pidettäväksi, koska siitä
ilmeni hänen hakeneen Suomessa turvapaikkaa sekä hänen hakemuksensa
perusteet. Hovioikeus katsoi, että se ei voinut määrätä käräjäoikeuden
tuomiota salassa pidettäväksi, kun kysymys ei ollut muutoksenhausta
käräjäoikeuden antamaan salassapitoa koskevaan ratkaisuun.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
hovioikeuden olisi tullut A:n valituksen johdosta ratkaista kysymys
käräjäoikeuden tuomion julkisuudesta.

Kysymys myös A:n henkilöllisyyden, oikeudenkäyntiasiakirjojen ja ratkaisujen julkisuudesta.