Euroopan unionin neuvosto: Tietojen vapaa liikkuvuus: EU:lta uudet säännöt

9.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi tänään uudistuksen, jolla poistetaan muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteet EU:ssa

Uusilla säännöillä on tarkoitus edistää datataloutta ja uusien
teknologioiden, kuten rajat ylittävien autonomisten järjestelmien ja
tekoälyn, kehittämistä. Euroopan parlamentin kanssa saatiin aikaan
väliaikainen sopimus 19. kesäkuuta 2018.

Uudistuksella kielletään datan säilytyspaikkaa koskevat rajoitukset,
joita jäsenmaissa on asetettu muiden kuin henkilötietojen tallentamiseen
tai käsittelyyn liittyvälle maantieteelliselle sijainnille, paitsi jos
tällaiset rajoitukset ovat perusteltuja yleiseen turvallisuuteen
liittyvistä syistä. Jäsenmaiden viranomaisilla on edelleen pääsy dataan
silloinkin, kun se sijaitsee toisessa maassa. Datan saaminen käyttöön
voi olla tarpeen esimerkiksi sääntömääräisiä tai valvontatarkastuksia
varten.

Asetus kannustaa myös laatimaan käytännesääntöjä, joilla
datan käsittelypalvelujen käyttäjille tehdään helpommaksi vaihtaa
palveluntarjoajaa tai siirtää dataa takaisin omiin tietojärjestelmiinsä.

Ensimmäinen
lainsäädäntökäsittely päättyi neuvoston tämänpäiväiseen äänestykseen.
Euroopan parlamentti äänesti asetuksesta 4. lokakuuta 2018. Parlamentin
ja neuvoston on määrä allekirjoittaa asetus parlamentin täysistunnossa
marraskuun puolivälissä. Sen jälkeen se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.