Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: EU:n petostentorjuntaa koskevat ehdotukset eivät mene tarpeeksi pitkälle

23.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) osalta ehdotetut muutokset eivät riitä tekemään viraston tutkimuksista merkittävästi aiempaa vaikuttavampia.

Tarkastajat toteavat lisäksi, että tietyt seikat saattavat vähentää OLAFin ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) välisen yhteistyön vaikuttavuutta, vaikka ehdotuksessa on  otettu asianmukaisesti huomioon näiden virastojen
välisen yhteistyön periaatteet. Tänään julkaistaan myös lausunto, jonka
aiheena on EU:n petostentorjuntaohjelma vuosiksi 2021–2027.

Euroopan
komission ehdotuksen keskeiset tavoitteet ovat OLAFin toiminnan
mukauttaminen EPPOn perustamisen huomioon ottamiseksi sekä OLAFin
vaikuttavuuden lisääminen.

Tarkastajat tuovat esiin, että OLAFin tutkimuksille suuria haasteita
aiheuttavat oikea-aikaisuus ja varojen takaisinperintä. He suhtautuvat
myönteisesti siihen, että ehdotuksessa on rajattu määrä kohdennettuja
toimenpiteitä, kuten alv-petoksia koskeva OLAFin uusi toimeksianto,
OLAFin keräämien todisteiden hyväksyttävyys ja tilitietojen saanti.
Tarkastajat suosittelevat kuitenkin, että Euroopan unionin tuomioistuin
arvioi OLAFin tutkimukset ja varmistaa, että menettelytakeita on
noudatettu. He varoittavat, että ehdotuksessa ei kaiken kaikkiaan ole
ratkaistu OLAFin hallinnollisten tutkimusten vaikuttavuuteen liittyviä
ongelmia. Myös komissio myöntää tämän, mutta OLAFin lisäuudistuksille ei
ole asetettu aikataulua eikä ratkaistavia ongelmia ole toistaiseksi
yksilöity selkeästi.