Ennakkopäätös vapaudenmenetysajan huomioimisesta vähennyksenä rangaistuksesta

2.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:72

Rangaistuksen määrääminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Yhteinen rangaistus – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen

Hovioikeus oli ottanut rangaistusta
määrätessään rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla huomioon A:lle aikaisemmin
tuomitun vankeusrangaistuksen. Vankeusrangaistus voitiin ottaa
hovioikeudessa huomioon, vaikka aikaisempi tuomio oli annettu
muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun jälkeen.

Aikaisemmin
annetussa tuomiossa mainitusta rikoksesta A oli ollut
tutkintavankeudessa ajan, joka oli katsottu vankeusrangaistuksen
täydeksi suoritukseksi. Korkein oikeus katsoi, että aikaisemmin annetun
tuomion vapaudenmenetysaika tuli rikoslain 6 luvun 13 §:n mukaisesti
vähentää hovioikeudessa tuomitusta rangaistuksesta. Vapaudenmenetysajan
ja ehdonalaista vapautta koskevien säännösten yhteensovittaminen tehdään
täytäntöönpanossa. Ks. KKO:2017:79

KKO:2018:72