Työsopimus oli purettavissa kilpailevan toiminnan perusteella

29.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2018:6

Työsopimuksen purkaminen – Kilpaileva toiminta
Lojaliteettivelvollisuus

A:n työsuhde oli purettu vetoamalla
kilpailevan toiminnan harjoittamiseen ja lojaliteettivelvollisuuden
rikkomiseen. Kysymys sen arvioinnista, oliko A:n harjoittama toiminta
laissa tarkoitettua kiellettyä kilpailevaa toimintaa ja oliko A:n
menettely työsuhteessa ollut lojaliteettivelvoitteen vastaista. Kysymys
myös siitä, oliko työsuhteen purkamiselle erittäin painavia syitä ja
oliko purkaminen tapahtunut laissa säädetyssä määräajassa.