Työryhmä selvittämään ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa

10.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmä selvittää tehtävien jaon nykytilaa, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia sekä laatii arviointiin perustuvat linjausehdotukset.

Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin
työnjaon ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet arvioidaan perustuslain
asettamissa reunaehdoissa. 

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävät
on perustuslaissa säädetty pitkälti samanlaisiksi. Heidän tehtäviensä
jaosta on kuitenkin säädetty yksityiskohtaisemmin lailla. Tämän
lainsäädännön toimivuutta on aiheellista selvittää ja mahdollisia
kehittämistarpeita arvioida. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on
pitänyt oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välisen työnjaon
selvittämistä ja selkeyttämistä sekä yhteistyön kehittämistä tärkeänä. 

Työryhmän toimikausi on 1.10.2018−28.2.2019.

Työryhmä selvittämään ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments