Tekoäly avuksi viranomaispäätösten tietosuojakysymysten ratkomisessa

8.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö käynnisti lokakuun alussa kaksivuotisen hankkeen, jossa tuotetaan työkaluja asiakirjojen automaattiseen anonymisointiin ja sisällönkuvailuun.

Tekoälysovelluksia
aiotaan tulevaisuudessa käyttää tuomioistuinratkaisujen ja
viranomaispäätösten anonymisointiin eli henkilötietojen poistamiseen
asiakirjoista.

Julkisen sektorin toimijat
tuottavat valtavia määriä tietoaineistoja ja dataa, jonka saaminen
avoimesti muiden viranomaisten, yritysten ja kansalaisten käyttöön olisi
hyödyllistä, mutta se ei ole mahdollista, koska aineistot sisältävät
henkilötietoja.

Esimerkiksi hovioikeudet antavat vuosittain noin 9
500 ratkaisua, mutta niistä julkaistaan verkossa hovioikeuksien
kotisivuilla ja Finlex-palvelussa vain noin 50 ratkaisua vuodessa.

Käynnistettävässä
hankkeessa toteutetaan kaksi kieliteknologiseen tekoälyyn perustuvaa
työkalua, joiden avulla tuomioistuinratkaisujen ja muiden
viranomaispäätösten anonymisointia ja sisällönkuvailua voidaan
automatisoida.

Oppivalla anonymisointityökalulla voidaan peittää
tai korvata päätöksissä olevia henkilötietoja automaattisesti niin,
ettei henkilöitä voida tunnistaa. Sisällönkuvailun oppiva verkkopalvelu
mahdollistaa dokumenttien älykkään haun ja linkityksen muihin
aineistoihin, esimerkiksi oikeustapausten yhdistämisen toisiin
vastaaviin tapauksiin ja niihin liittyvään lainsäädäntöön.

Tuotettavat
sovellukset perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja niitä voidaan jatkossa
hyödyntää koko julkishallinnossa. Sovellusten ansiosta voidaan parantaa
henkilötietoja sisältäneiden asiakirja-aineistojen nykyistä laajempaa
sähköistä saatavuutta esimerkiksi päätöksenteossa ja tutkimuskäytössä.

Hanke
toteutetaan valtiovarainministeriön erillisrahoituksella, jolla
kannustetaan valtion virastoja hyödyntämään tekoälyä, robotiikkaa ja
analytiikkaa toimintansa uudistamisessa. Hanke päättyy syksyllä 2020.

Mukana
hankkeessa ovat myös mm. Helsingin yliopiston HELDIG-keskus,
Aalto-yliopisto ja Edita Publishing Oy. Hanke toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä oikeusministeriön hallinnonalan asianhallintahankkeiden
(mm. AIPA, HAIPA, HILDA ja ROTI) kanssa.

Tekoäly avuksi viranomaispäätösten tietosuojakysymysten ratkomisessa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments