SM: EU:n paluudirektiivin muutoksilla pyritään ehkäisemään laitonta maassa oleskelua

30.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 ehdotuksen niin kutsutun paluudirektiivin muuttamiseksi. Direktiivi koskee laittomasti maassa oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista. Valtioneuvosto lähetti Suomen kannan muodostamista koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 25. lokakuuta

Direktiiviehdotuksella
selkiytettäisiin pakenemisen vaaran määrittämistä ja asetettaisiin
palautettavalle velvoite tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten
kanssa palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa. Komission ehdotuksessa
selvennetään myös tarvetta tehdä palauttamispäätös välittömästi sen
jälkeen, kun on tehty päätös laillisen oleskelun lopettamisesta. Tällä
hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät toimi näin, mutta Suomessa nämä
päätökset tehdään yhdessä.

Komission ehdotuksella
pyritään varmistamaan turvapaikka- ja palauttamismenettelyjen välinen
yhtenäisyys. Ehdotuksella luotaisiin palauttamismenettelyä
yksinkertaistava rajamenettely. Sitä sovellettaisiin EU:n ulkopuolisten
maiden kansalaisiin, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on
hylätty rajalla tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä. Komissio ehdottaa
myös säilöönoton tehokkaampaa käyttöä palauttamisten täytäntöönpanon
tukemiseksi.

Komissio esittää lisäksi, että
jäsenvaltiot velvoitettaisiin perustamaan kansallinen palauttamisen
hallintajärjestelmä. Se olisi yhteydessä keskusjärjestelmään, jonka
perustamista komissio on ehdottanut eurooppalaista raja- ja
merivartiostoa koskevassa asetusehdotuksessaan.

Lisätietoa