SM: EU-komission ulkorajavalvontaa koskeva ehdotus eduskunnan käsiteltäväksi

30.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komission ehdotus on osa muuttoliikkeen hallinnan kokonaisuutta. Valtioneuvosto tukee unionin ulkorajavalvonnan ja palauttamispolitiikan vahvistamista. Tämä edistää paitsi unionin ulkorajojen myös Schengen-alueen toimivuutta

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 eurooppalaista raja- ja merivartiostoa sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastoa (Frontex) koskevan asetusehdotuksen, jolla vahvistettaisiin EU:n ulkorajojen valvontaa ja tehostettaisiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten palauttamista lähtömaihinsa. Valtioneuvosto lähetti Suomen kannan muodostamista koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 25. lokakuuta.

Lisätietoa