OM: Unionipetosdirektiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

5.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti 20.4.2018 unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa koskevan mietintönsä. Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausuntoa 42 taholta. Lausuntoja saapui yhteensä 22

Yleisesti suhtautuminen mietinnön esityksiin oli myönteistä, ja suurin osa lausunnonantajista kannatti ehdotuksia.

Moni lausunnonantaja totesi mietinnön olevan perusteellisesti
valmisteltu. Muutamat lausunnonantajat katsoivat, että
säännösehdotuksissa, joissa on ehdotettu viitattavan direktiiviin tulisi
vielä harkita muunlaista ratkaisua. Muutama lausunnonantaja toivoi
jatkovalmistelussa vielä arvioitavan, edellyttäisikö direktiivi
rikoslain muuttamista työryhmän esittämiä muutoksia laajemmin.
Lausuntotiivistelmässä esitetään yhteenveto lausunnoissa esitetyistä
yleisistä ja yksityiskohtaisista kannanotoista työryhmän ehdotuksiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments