Oikeusavun palkkioasetuksen 7 a § muutettiin

4.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiakohtaisesta palkkiosta voidaan erityisistä syistä poiketa, jos palkkio ei olisi yksittäistapauksessa oikeusapulain tarkoittamalla tavalla kohtuullinen

Oikeusapulain 17 a §:ssä (12.8.2016/650), joka tuli voimaan 1.9.2016,
säädetään, että kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa avustajalle
vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien
hoidosta. Valtioneuvoston asetuksella (761/2016) säädettiin
euromääräiset asiakohtaiset palkkiot eri tilanteisiin. Esityksessä
ehdotetaan, että säädetyistä määristä voidaan erityisistä syistä
poiketa, jos asiakohtainen palkkio ei olisi yksittäistapauksessa
oikeusapulain tarkoittamalla tavalla kohtuullinen. Asetus tulee voimaan 15.10.2018.

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 a §:n muuttamisesta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments