Oikeusavun lisäomavastuu poistetiin kun se muodostui selvästi kohtuuttomasti

24.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:140

Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Omaisuuden erottelu – Hyvitys – Hyöty – Perheen vakinaiseen asuntoon rinnastettava varallisuus – Hyvityksen vähäisyys – Kohtuuttomuus – Taloudelliset olot

Oikeusapua saaneelle valittajalle
entisten avopuolisoiden omaisuuden erottelussa määrättyä 15 000 euron
hyvitystä ei ollut perusteita pitää oikeusavusta annetun valtioneuvoston
asetuksen 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna varallisuutena,
joka ei kerrytä lisäomavastuuta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että oikeusaputoimiston
valittajalle vahvistama 5 720,19 euron lisäomavastuu muodostui tämän
taloudellisista oloistaan esittämän selvityksen perusteella selvästi
kohtuuttomaksi. Lisäomavastuuosuus oli tämän vuoksi poistettava.