Nettikeskustelu lapsen kanssa ei ollut edennyt niin pitkälle, että kyse törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä

31.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:70

Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
Rikoksen yritys – Satunnainen syy

A oli käynyt 15-vuotiaan lapsen
kanssa internetissä seksuaaliväritteistä keskustelua. Eräissä viesteissä
hän oli ehdottanut lapselle tapaamista ja kertonut haluavansa olla
tämän kanssa sukupuoliyhteydessä. Lapsi oli kieltäytynyt tapaamisesta,
eikä A:lla ollut ollut fyysisen tapaamisen mahdollistavia yhteystietoja.
A:ta syytettiin törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä
sillä perusteella, että hän oli yrittänyt saada alle 16-vuotiaan lapsen
ryhtymään kanssaan sukupuoliyhteyteen.

Syyte törkeän lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä hylättiin. Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei A ehdotuksillaan
ollut vielä aloittanut syytteessä tarkoitetun rikoksen tekemistä eikä
hänen menettelynsä ollut aiheuttanut konkreettista vaaraa
sukupuoliyhteyden toteutumisesta. A:n syyksi luettiin sen sijaan lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin
tarkoituksiin.