Merimiesunionin saarto oli voitu turvaamistoimella määrätä lopetettavaksi

10.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:61

Turvaamistoimi – Väliaikainen turvaamistoimi
Saarto

Suomen Merimies-Unioni SMU ry
(Merimiesunioni) oli toimeenpanemallaan saarrolla estänyt vietnamilaisen
kauppa-aluksen lastauksen loppuunsaattamisen ja lähdön satamasta.
Aluksen omistaja piti saartoa oikeudenvastaisena ja vaati
turvaamistoimena, että saarto määrätään sakon uhalla lopetettavaksi.

Korkein
oikeus katsoi varustamon saattaneen varsin todennäköiseksi, että saarto
oli ollut päämäärältään oikeudenvastainen, koska sillä oli tavoiteltu
työehtosopimusta, joka ei olisi aluksen työsopimuksiin sovellettavan
Vietnamin lain mukaan sitova eikä voisi saada aikaan sopimuksessa
tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Käräjäoikeus oli siten voinut
turvaamistoimena velvoittaa Merimiesunionin lopettamaan saarron. Ks.
KKO:2000:94

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments